Alles over WW-premie

Oproepovereenkomsten uitgelegd aan de hand van voorbeelden

Oproepovereenkomsten uitgelegd aan de hand van voorbeelden

Wat zijn de gevolgen voor de WW-premie na een wijziging van het aantal overeengekomen uren? Wanneer is dan sprake van een oproepovereenkomst en moet...

Wanneer gaat de lagere Awf-premie in?

Wanneer gaat de lagere Awf-premie in?

Met de afschaffing van de BIK komt er geld vrij voor een verlaging van de Awf-premie. Voor personeel in vaste dienst (lage ww-premie) is de premie...

Awf-premie naar 0,34%

Awf-premie naar 0,34%

Vorige week werd bekend dat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), toch niet door gaat. In plaats daarvan wordt de Awf-premie verlaagd. In...

WAB en variabele beloning

WAB en variabele beloning

Als een werknemer een vast contract heeft voor een vast aantal uren, maar een variabele beloning ontvangt, is de hoge WW-premie verschuldigd. De...

Update in kennisdocument premiedifferentiatie ww

Update in kennisdocument premiedifferentiatie ww

Het kennisdocument over de ww-premie is geüpdate. In de nieuwe versie wordt beter uitgelegd hoe met een BBL-leerling moet worden omgegaan. Daarnaast...

Geen lagere ww-premie voor meerjarige tijdelijke contracten

Geen lagere ww-premie voor meerjarige tijdelijke contracten

Het kabinet heeft naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer gekeken naar de mogelijkheden voor een aparte premiecategorie voor langjarige...

Geen herziening ww-premie bij einde dienstbetrekking binnen 2 maanden

Geen herziening ww-premie bij einde dienstbetrekking binnen 2 maanden

In tegenstelling tot eerdere berichten hoeft de lage ww-premie niet te worden herzien als een werknemer in vaste dienst binnen 2 maanden (de maximale...

Gevolgen tijdelijke urenuitbreiding voor premiedifferentiatie

Gevolgen tijdelijke urenuitbreiding voor premiedifferentiatie

Soms is het nodig om de uren van een medewerker tijdelijk uit te breiden. Bijvoorbeeld ter vervanging van een zieke collega. Of in een situatie als...

Sociale premies: Ww-premie naar 2,7 en 7,7 procent

Sociale premies: Ww-premie naar 2,7 en 7,7 procent

De hoge en lage ww-premies voor 2021 zijn bekend. De hoge ww-premie is zoals gebruikelijk 5 procent hoger dan de lage premie.

Zo geeft u tijdelijke uitbreiding aantal uren aan

Zo geeft u tijdelijke uitbreiding aantal uren aan

In een nieuwe handreiking van de Belastingdienst leest u hoe u de WW-premie in de aangifte loonheffingen verwerkt als een werknemer een tijdelijke...