Geen herziening ww-premie bij einde dienstbetrekking binnen 2 maanden

In tegenstelling tot eerdere berichten hoeft de lage ww-premie niet te worden herzien als een werknemer in vaste dienst binnen 2 maanden (de maximale proeftijd) het bedrijf weer verlaat.