Verdergaande differentiatie in premies werknemersverzekeringen

Nog niet zo lang geleden was het relatief eenvoudig om aan het begin van het nieuwe jaar te vertellen wat de kostenstijgingen en -dalingen voor werkgevers waren. Doordat steeds meer premies gedifferentieerd zijn, is het beeld van de werkgeverslasten niet langer eenduidig.