Premiedifferentiatie WW: de laatste ontwikkelingen

Met ingang van 2020 kent de WW-premie een laag en een hoog tarief. In dit artikel worden de voorwaarden voor de lage WW-premie beschreven en de uitzonderingen op de hoge WW-premie. Vervolgens wordt ingegaan op een tijdelijke urenuitbreiding en de WW-premie en de gevolgen voor werkgevers van het onderzoeksrapport over de premiedifferentiatie WW.