WAB en variabele beloning

Als een werknemer een vast contract heeft voor een vast aantal uren, maar een variabele beloning ontvangt, is de hoge WW-premie verschuldigd. De Belastingdienst nam in december 2020 dit standpunt in, ondanks het feit dat dit niet letterlijk in de WAB staat. Daarom loopt er nu een herzieningsverzoek.