Handreiking ‘Herzien WW-premie bij einde dienstbetrekking binnen 2 maanden’ aangepast

De redactie van Forum Salaris heeft informatie toegevoegd aan de handreiking ‘Herzien WW-premie als dienstbetrekking uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt’. Het gaat onder meer over de aanvangsdatum van de tweemaandstermijn bij overgang van onderneming en bij een contractovername.