Alles over Werknemersverzekeringen

Premies werknemers- en volksverzekeringen 2018 

Premies werknemers- en volksverzekeringen 2018

<p aria-level="1">De premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag...

Premiepercentages sociale verzekeringen 2018 vastgesteld

Premiepercentages sociale verzekeringen 2018 vastgesteld

<p>De minister van Sociale Zaken stelt jaarlijks de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. Deze percentages zijn opgenomen in de...

Aanpassing dagloon en eenmalige tegemoetkoming &#8211; stand van zaken 

Aanpassing dagloon en eenmalige tegemoetkoming &#8211; stand van zaken

Minister Asscher van Sociale Zaken informeert de Tweede Kamer over het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en de Tijdelijke regeling eenmalige...

Nabetalingen aan ex-werknemer bij premies werknemersverzekeringen

Nabetalingen aan ex-werknemer bij premies werknemersverzekeringen

<p>werls u nabetalingen doet aan een ex-werknemer, dan moet u mogelijk nog wel premies werknemersverzekeringen betalen over de nabetalingen. Hoe dat...

Let op juiste sectorindeling - betaal niet teveel premie

Let op juiste sectorindeling - betaal niet teveel premie

<p>Controleer de juistheid van de sectorindeling. U kunt invloed uitoefenen op de hoogte van de premiepercentages werknemersverzekeringen. Dat laat...

Geef uw reactie op Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Geef uw reactie op Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers...

Wet DBA &#8211; BV oprichten voorkomt geen dienstbetrekking

Wet DBA &#8211; BV oprichten voorkomt geen dienstbetrekking

<span style="font-weight: 400;">Bij het opstellen van modelovereenkomsten speelt nog wel eens de gedachte dat het oprichten van een BV een...

Herindeling in andere sector werknemersverzekeringen terecht

Herindeling in andere sector werknemersverzekeringen terecht

<p><span style="font-weight: 400;">En productiebedrijf produceert in opdracht onder meer kunststof profielen, slangen en plakband. </span><span...

Sectorindeling en sectorpremies voor werknemersverzekeringen

Sectorindeling en sectorpremies voor werknemersverzekeringen

Financiële gevolgen bij onjuiste sectoraansluiting

Premiesectorindeling payrollbedrijf &#8211; uitzendsector of niet

Premiesectorindeling payrollbedrijf &#8211; uitzendsector of niet

<span style="font-weight: 400;">In welke sector een organisatie voor de werknemersverzekeringen is ingedeeld kan van grote invloed zijn op de...