Nieuwe regeling plicht werknemersverzekeringen dga

De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 is onlangs gepubliceerd. Deze regeling gaat in op de wijze waarop kan worden vastgesteld of verzekeringsplicht bestaat voor de werknemersverzekeringen voor een statutair bestuurder van een vennootschap. De situatie van een directeur-grootaandeelhouder (dga) neemt hierbij een bijzondere positie in, waar deze regeling nadere toetsingskaders voor geeft. Dat meldt PricewaterhouseCoopers.