Nabetalingen aan ex-werknemer bij premies werknemersverzekeringen

werls u nabetalingen doet aan een ex-werknemer, dan moet u mogelijk nog wel premies werknemersverzekeringen betalen over de nabetalingen. Hoe dat precies zit staat nu opgenomen in het Handboek Loonheffingen 2017.