Dga’s zijn geen werknemer – naheffing premies onterecht

In geschil bij gerechtshof Den Haag was of voor twee directeur-grootaandeelhouders (dga’s) sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking. De dga’s zijn volgens het hof geen werknemer. De premies werknemersverzekeringen zijn onterecht nageheven. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten niet in cassatie te gaan tegen deze uitspraak.