Aanpassing dagloon en eenmalige tegemoetkoming – stand van zaken 

Minister Asscher van Sociale Zaken informeert de Tweede Kamer over het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en de Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.