Alles over regeerakkoord

Regeerakkoord - duurzame inzetbaarheid met alternatief fiscale scholingsaftrek

Regeerakkoord - duurzame inzetbaarheid met alternatief fiscale...

<p>In <a href="https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf" target="_blank" rel="noopener">het...

Regeerakkoord &#8211; ruimer kraamverlof voor partners en extra geld kinderopvangtoeslag

Regeerakkoord &#8211; ruimer kraamverlof voor partners en extra geld...

<p>Het kraamverlof voor partners wordt ruimer. Het kabinet trekt extra geld uit voor de kinderopvangtoeslag. Dat staat in <a...

Regeerakkoord - nieuw pensioenstelsel rond 2020: individuele spaarpotten

Regeerakkoord - nieuw pensioenstelsel rond 2020: individuele...

<p>Het nieuwe kabinet wil het pensioenstelsel vernieuwen voor 2020. De sociale partners moeten de plannen vormgeven. In de loop van 2018 moet op...

Regeerakkoord &#8211; meer balans tussen flexwerk en vast contract

Regeerakkoord &#8211; meer balans tussen flexwerk en vast contract

<p>Er komt meer balans tussen flexwerk en vaste contracten door onder meer: een soepeler ontslagrecht, aanpassing van de transitievergoeding, een...

Overzicht plannen nieuw kabinet: nieuwe regels voor zzp'ers, vast contract na 3 jaar

Overzicht plannen nieuw kabinet: nieuwe regels voor zzp'ers, vast...

<p>Welke plannen van het nieuwe kabinet op financieel en sociaal gebied staan in het regeerakkoord? Een overzicht van de maatregelen, waaronder de...

Regeerakkoord &#8211; hervorming belastingstelsel, invoering tweeschijvenstelsel

Regeerakkoord &#8211; hervorming belastingstelsel, invoering...

<p>Het belastingstelsel wordt hervormd. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) werken wordt lonender, vervuiling krijgt een...

Regeerakkoord &#8211; verlichting verplichtingen loondoorbetaling bij ziekte

Regeerakkoord &#8211; verlichting verplichtingen loondoorbetaling bij...

<p>Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot...

Regeerakkoord &#8211; Wet DBA wordt vervangen, opdrachtgeversverklaring via webmodule

Regeerakkoord &#8211; Wet DBA wordt vervangen,...

<p>Wat staat er in <a href="https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf" target="_blank" rel="noopener">het...

Regeerakkoord is er - loondoorbetaling ziekte naar 1 jaar, belastingstelsel wijzigt

Regeerakkoord is er - loondoorbetaling ziekte naar 1 jaar,...

Het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is op 9 oktober 2017 afgekomen. Dinsdagmiddag 10 oktober hebben de vier...