Regeerakkoord – nieuw pensioenstelsel rond 2020: individuele spaarpotten

Het nieuwe kabinet wil het pensioenstelsel vernieuwen voor 2020. De sociale partners moeten de plannen vormgeven. In de loop van 2018 moet op hoofdlijnen overeenstemming zijn bereikt zodat daarna kan worden begonnen met het maken van wetgeving. Dat staat te lezen in het regeerakkoord.