Regeerakkoord – hervorming belastingstelsel, invoering tweeschijvenstelsel

Het belastingstelsel wordt hervormd. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) werken wordt lonender, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd voor die bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische activiteiten en banen opleveren. Dat staat te lezen in het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst.