Regeerakkoord is er – loondoorbetaling ziekte naar 1 jaar, belastingstelsel wijzigt

Het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is op 9 oktober 2017 afgekomen. Dinsdagmiddag 10 oktober hebben de vier partijleiders hun plannen gepresenteerd.