Alles over loondoorbetaling bij ziekte

Vrijwillige loondoorbetaling online stopzetten

Vrijwillige loondoorbetaling online stopzetten

Vanaf 10 augustus 2023 kun je het formulier 'Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA' online invullen en opsturen. Je vindt dit formulier in het...

Volledig loon betalen over vakantiedagen tijdens ziekte

Volledig loon betalen over vakantiedagen tijdens ziekte

Neemt een werknemer, die niet werkt door ziekte, vakantieverlof op? Dan moet een werkgever over het vakantieverlof 100% van het loon betalen en niet...

Loondoorbetaling bij ziekte in de horeca

Loondoorbetaling bij ziekte in de horeca

Ook in de horeca krijgen ondernemers te maken met ziekmeldingen. Hoe zit het nu precies met de loondoorbetaling bij ziekte in de horeca? Wat zegt de...

Wie bepaalt wat passend werk is?

Wie bepaalt wat passend werk is?

Het komt vaak voor dat een zieke werknemer onder aangepaste omstandigheden toch een deel van zijn werk kan doen. Of andere werkzaamheden elders in...

Tijdelijke subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met post-COVID-klachten

Tijdelijke subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met...

Vanaf 1 maart 2022 zijn de eerste mensen met long COVID 2 jaar ziek. Minister Helder heeft voor hen een nieuwe subsidieregeling aangekondigd speciaal...

Arbeidsongeschikte werknemer heeft recht op volledig salaris tijdens vakantie

Arbeidsongeschikte werknemer heeft recht op volledig salaris tijdens...

Een werknemer die tijdens zijn tweede ziektejaar nog 70 procent van zijn salaris ontvangt, heeft tijdens zijn vakantie wel recht op 100 procent van...

Alles wat u moet weten over ziekteverzuim

Alles wat u moet weten over ziekteverzuim

Het voorkomen en verlagen van ziekteverzuim staat prominent op de agenda van vrijwel elke organisatie. Geen wonder, want verzuim is duur. Welke...

Modelbepalingen over ziekte voor in de arbeidsovereenkomst

Modelbepalingen over ziekte voor in de arbeidsovereenkomst

Bepaalt de cao niets over loondoorbetaling bij ziekte? Dan is het verstandig om in de arbeidsovereenkomst hier iets over op te nemen. In dit model...

Recht op loon bij opnemen vakantiedagen na 2 jaar ziekte

Recht op loon bij opnemen vakantiedagen na 2 jaar ziekte

Hoe zit het met de aanspraak van een arbeidsongeschikte werknemer op doorbetaling van loon over opgenomen vakantiedagen na het eindigen van de...

Loondoorbetaling bij ziekte: werknemer heeft na 104 weken zijn rechten 'opgebruikt'

Loondoorbetaling bij ziekte: werknemer heeft na 104 weken zijn...

Een werknemer die ziek wordt, heeft gedurende 104 weken recht op doorbetaling van zijn loon. Als hij na die twee jaar weer arbeidsongeschikt raakt,...