Wat is een dienstbetrekking?

Wat is een dienstbetrekking?

Als salarisprofessional werkt u aan de verwerking van de beloning van werknemers met een dienstbetrekking. Maar juridisch gezien kan een...

Loonbelasting voor stagiairs

Loonbelasting voor stagiairs

Een stageverlener kan inhoudingsplichtig zijn voor zijn stagiairs. Gevolg hiervan is dat hij loonheffingen verschuldigd is. Dit is het geval als de...