Fictief dienstverband, hoe zat dat ook al weer?

In de salarisadministratie heeft u niet alleen te maken met echte dienstverbanden. Er zijn talloze manieren om mensen voor u te laten werken, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst met uw organisatie tegenover staat. Voor de belastingdienst worden een aantal van deze dienstverbanden echter toch aangemerkt als een dienstverband. Dat wordt dan een fictief dienstverband genoemd en kan betekenen dat u toch loonheffingen en/of werknemerspremies moet inhouden of werkgeverspremies moet afdragen. SalarisNet zet het op een rij.