Fictieve dienstbetrekking en artiestenregeling uitsluiten met modelovereenkomst

Opdrachtgever en zzp’er (opdrachtnemer) kunnen sinds 1 mei in plaats van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) samen een modelovereenkomst gebruiken. Zij kunnen er ook samen voor kiezen om de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden en de artiestenregeling uit te sluiten. Dat meldt de Belastingdienst.