Geen loonheffing inhouden over commissarisbeloning

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) een toezegging gedaan voor de wijzigingen in de belastingpositie van commissarissen.
Delen:

Volgens de Wet DBA kunnen opdrachtgevers van zelfstandigen straks alleen vrijwaring voor de loonheffing verkrijgen als de Belastingdienst de overeenkomst tussen de zelfstandige en de opdrachtgever (vóóraf) goedkeurt. Anders kan de Belastingdienst altijd nog bepalen dat sprake is van een (verkapt) dienstverband. Op de vergoeding aan de zelfstandige moet de opdrachtgever dan loonheffing inhouden. In de plannen tot nu toe zouden de beoogde modelovereenkomsten niet de mogelijkheid hebben om de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris te voorkomen.

Met het afschaffen van de VAR zou daarmee de mogelijkheid tot vrijwaring voor de loonheffing ten aanzien van de commissaris verdwijnen. De organisatie waarvoor een commissaris werkzaamheden verricht zou vanaf 1 mei 2016 op de commissarisbeloning altijd loonheffing moeten inhouden en afdragen.

Fictieve dienstbetrekking commissaris afgeschaft
Tijdens de behandeling bij de Eerste Kamer op 26 januari 2016 heeft de staatssecretaris echter toegezegd om, eerst via een beleidsbesluit en later via een aanpassing in de Wet op de loonbelasting, de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen af te zullen schaffen. Voor commissarissen bestaat dan vanaf 1 mei 2016 in het geheel geen (fictieve) dienstbetrekking meer. U hoeft dan geen  loonheffing meer in te houden voor de commissaris, ook niet in de situaties waarin nu géén sprake is van een VAR.
De exacte uitwerking van deze toezegging moet nog plaatsvinden.

Wat betekent dit voor de commissaris?
De voorgestelde afschaffing van de fictieve dienstbetrekking houdt in dat de organisatie waarvoor de commissaris werkzaamheden verricht vanaf 1 mei 2016 niet meer verplicht is om loonheffing in te houden en af te dragen over de commissarisbeloning. De belastingheffing vindt dan (volledig) plaats in de inkomstenbelastingg.
Bron: PricewaterhouseCoopers

Lees hier de toezegging van de staatssecretaris:
“Er is mij een vraag gesteld over de commissaris. Mevrouw Sent zei dat het daarbij gaat om een fictieve dienstbetrekking. Daar hadden wij de VAR voor, maar die valt nu weg. Nu hebben wij ineens de situatie dat de commissaris loonheffing moet afdragen. Mevrouw Sent vroeg mij wat eigenlijk de achtergrond is van die fictieve dienstbetrekking. (…) Waarom zouden wij dit eigenlijk gedaan hebben? (…) Ik zou niet kunnen zeggen wat hiervan de reden is, maar dat is misschien tegelijkertijd het antwoord. (…) Als er iets is wat nergens toe dient, waarom zouden wij het dan niet afschaffen? Het schijnt sinds 1941 te bestaan. Nobody knows why. Het staat in artikel 3 van de Wet op de loonbelasting. Wij kunnen dat gmeenemen in allerlei vormen van belastingplannen en het per 1 januari afvoeren, maar als je van plan bent om dit in de wet te wijzigen, dan mag je er via een beleidsbesluit op vooruitlopen. Wij zouden dit gewoon uit de wereld kunnen helpen en dat is precies mijn voorstel. Bij dezen.”

Lees ook het artikel Gevolgen afschaffing VAR-wuo en VAR-dga voor de commissaris uit Praktijkblad Salarisadministratie

Zie ook het bericht Afschaffing VAR treft buitenlandse commissaris wel

Afschaffing VAR treft buitenlandse commissaris wel

– See more at: http://oversalarisadministratie.nl/Item/75938/Afschaffing%20VAR%20treft%20buitenlandse%20commissaris%20wel#sthash.mTSIbyNw.RSdSG2DF.dpuf

Afschaffing VAR treft buitenlandse commissaris wel

– See more at: http://oversalarisadministratie.nl/Item/75938/Afschaffing%20VAR%20treft%20buitenlandse%20commissaris%20wel#sthash.mTSIbyNw.RSdSG2DF.dpuf