Fictieve dienstbetrekkingen en artiestenregeling wijzigen door Wet DBA

In verband met inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is het toepassingsbereik van een aantal fictieve dienstbetrekkingen en de artiestenregeling aangepast. Het besluit van 8 april 2016 is in het Staatsblad gepubliceerd.