Alles wat je moet weten over de ontwikkeling van het minimumloon

Het minimumloon bestaat al 55 jaar in Nederland. In die tijd is er veel veranderd. We nemen je mee in de belangrijkste veranderingen van de afgelopen 2 jaar.

Alles wat je moet weten over de ontwikkeling van het minimumloon

Het minimumloon is een belangrijke factor in het behoud van een eerlijk en rechtvaardig inkomen voor alle werkenden. Het doel is immers om medewerkers een basisniveau van levensonderhoud te garanderen. Door alle jaren heen is er veel veranderd. Zo loopt sinds de jaren negentig het minimumloon in de pas met de cao-lonen. Hoe verloopt de ontwikkeling van het minimumloon de laatste jaren?

Coronacrisis, Oekraïneconflict en focus op gelijke kansen

In de jaren van de coronacrisis én het conflict in Oekraïne zagen we dat de inflatie hard steeg. Toch was het pas in 2023 dat we een exceptionele ontwikkeling van het minimumloon zagen. Die groei was niet alleen toe te wijzen aan de inflatiecorrectie, de overheid vond het ook belangrijk dat werken meer zou lonen.

Zodoende ging per januari 2023 het brutominimumloon met 10,15% omhoog. Het was voor het eerst sinds de invoering van het wettelijk minimumloon in 1969 dat er een extra verhoging van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing werd gedaan. 

Van minimumloon naar minimumuurloon

Ook in 2024 kwam er een grote verandering: de overstap naar een minimumuurloon. Sinds 1 januari is het minimumloon niet meer als maandloon vastgesteld, maar als uurloon. Dit houdt in dat een medewerker die 40 uur per week werkt een stuk meer ontvangt dan iemand die 36 uur per week werkt. Voor degenen die vóór 1 januari 2024 al 40 uur per week werkten, betekende deze wijziging een verhoging van € 305,13 bruto per maand. Dat kwam neer op 13,54%.

De nieuwste verandering bij het minimumloon

Ook per 1 juli 2024 kunnen werkenden met een minimumloon weer een stijging verwachten. Deze keer gaat het om 3,1%. Dit is minder dan verwacht, omdat een extra verhoging van 1,2% in april 2024 door de Eerste Kamer werd afgewezen. De reden: de kosten voor werkgevers zouden op deze manier te hoog worden. Bovendien zorgt een extra verhoging voor een extra kostenpost voor de overheid. Dit omdat bij verhoging van het minimumloon ook de AOW meestijgt.

Waarmee kun jij rekening houden bij de ontwikkeling van het minimumloon?