Alles over loonzaken

Veelgestelde vragen over het minimumuurloon

Veelgestelde vragen over het minimumuurloon

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Het minimum dag-, week- en maandloon komen hiermee te vervallen. Een overzicht van...

Sterke focus op lonen bij cao-onderhandelingen

Sterke focus op lonen bij cao-onderhandelingen

In het eerste halfjaar van 2023 was er veel aandacht voor lonen aan de cao-onderhandelingstafel. Vakorganisaties zetten met een stevige looneis in op...

Dat verstaan we onder loon

Dat verstaan we onder loon

Een werkgever moet loonheffingen inhouden over het loon uit de dienstbetrekking. Wat wordt hieronder verstaan? Je leest het in deze praktijkgids.

Dit moet je weten over loon in natura

Dit moet je weten over loon in natura

De voordelen uit de dienstbetrekking die in natura worden verstrekt, behoren ook tot het belastbare loon; voor alle loonheffingen. In deze...

Lenen van en aan de werkgever

Lenen van en aan de werkgever

De rente is per 1 januari 2023 wederom gestegen van 10% naar 12% voor persoonlijke geldleningen. Deze maximale rente krediet, ook wel de maximale...

Europees Parlement stemt in: einde loonkloof dichtbij

Europees Parlement stemt in: einde loonkloof dichtbij

Rapporteren over de loonkloof wordt verplicht. Het Europees Parlement stemt in met de richtlijn voor gelijke beloning van mannen en vrouwen voor...

De bewaartermijn voor de loonadministratie

De bewaartermijn voor de loonadministratie

De Belastingdienst verplicht werkgevers bepaalde informatie uit de loonadministratie te bewaren, ook als het dienstverband met de werknemer al...

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon vervalt per 2023

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon vervalt per 2023

De doelmatigheidsmarge van 25% vervalt per 2023. Het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) moet vastgesteld worden op 100%...

5 Manieren om medewerkers met geldzorgen te helpen

5 Manieren om medewerkers met geldzorgen te helpen

Hoge energieprijzen en inflatie leiden tot meer geldzorgen onder medewerkers. Veel werkgevers willen iets doen om te helpen. Werkgeversvereniging...

Loonkosten stijgen fors door: dit zijn de verlichtingen

Loonkosten stijgen fors door: dit zijn de verlichtingen

De loonkosten voor ondernemers stegen dit jaar fors en het einde is nog niet in zicht. Het kabinet probeert de lasten voor mkb's die een stijging...