Alles over loonzaken

Dat verstaan we onder loon

Een werkgever moet loonheffingen inhouden over het loon uit de dienstbetrekking. Wat wordt hieronder verstaan? Je leest het in deze praktijkgids.

Dit moet je weten over loon in natura

De voordelen uit de dienstbetrekking die in natura worden verstrekt, behoren ook tot het belastbare loon; voor alle loonheffingen. In deze...

Lenen van en aan de werkgever

De rente is per 1 januari 2023 wederom gestegen van 10% naar 12% voor persoonlijke geldleningen. Deze maximale rente krediet, ook wel de maximale...