Auto van de zaak inhouden op minimumloon, mag dat?

Als een werknemer het wettelijk minimumloon ontvangt, kan hij daarnaast recht hebben op loon in natura. Dat loon in natura kan bijvoorbeeld in de vorm van producten of diensten komen. Maar wat als een werknemer een auto van de zaak krijgt? Mag de werkgever dan het brutoloon verlagen met de bijtelling? Nee! SalarisNet legt uit waarom.