IB47: wat is dat?

Als u iemand betaalt die niet als ondernemer bij u werkt en ook niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is, moet u die betalingen (zowel in geld als in natura) doorgeven de Belastingdienst. Dat doet u met een opgaaf IB47. Gegevens over de uitbetaalde bedragen aan derden in 2020 moet u vóór 1 februari 2021 bij de Belastingdienst aanleveren. Uitstel is niet mogelijk.