Alles over topinkomens

Tarief eerste schijf met 0,25 procent omlaag

Tarief eerste schijf met 0,25 procent omlaag

Naast de externe factoren en reguliere indexaties beïnvloed het belastingpercentage de koopkracht in Nederland. Dit zijn de percentages in 2021.

Topinkomens - aanpassing uitvoeringsregeling WNT

Topinkomens - aanpassing uitvoeringsregeling WNT

<p>De Wet normering topinkomens (WNT) wil bovenmatige bezoldigingen en ontslaguitkeringen in de publieke en semipublieke sector tegengaan door deze...

Topinkomens 2019 &#8211; maximumsalaris topfunctionaris stijgt

Topinkomens 2019 &#8211; maximumsalaris topfunctionaris stijgt

<p>Het maximumsalaris dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector in 2019 mogen verdienen is 194.000 euro (2018: 187.000 euro). Het algemeen...

Directie verplicht in overleg met or over topsalarissen 

Directie verplicht in overleg met or over topsalarissen

<p aria-level="1">Werknemers krijgen meer te vertellen over topsalarissen in hun bedrijf. De directie van een groot bedrijf (minimaal honderd...

Nieuw kabinet gaat topsalarissen (semi)publieke sector niet verder aanpakken

Nieuw kabinet gaat topsalarissen (semi)publieke sector niet verder...

<p>Het nieuwe kabinet gaat de topsalarissen in de publieke en semipublieke sector niet verder aanpakken. Het <a...

Topinkomens 2018 &#8211; maximumsalaris topfunctionaris stijgt

Topinkomens 2018 &#8211; maximumsalaris topfunctionaris stijgt

<p>Het maximumsalaris dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector in 2018 mogen verdienen is 187.000 euro (2017: 181.000 euro). In de <a...

Minder salaris voor presentatoren publieke omroep

Minder salaris voor presentatoren publieke omroep

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) versobert het salarisbeleid voor presentatoren. De presentatoren mogen voortaan niet meer verdienen dan 181.000...

Wat wijzigt er in de Wet Normering Topinkomens per 1 juli 2017?

Wat wijzigt er in de Wet Normering Topinkomens per 1 juli 2017?

<p>De Wet Normering Topinkomens (WNT) is sinds 2013 van kracht. De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2017 de <a...

Werkkostenregeling en Wet normering topinkomens

Werkkostenregeling en Wet normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt dat topfunctionarissen die in de publieke en semipublieke sector werken een bepaalde maximale bezoldiging...

Topbestuurder kan ook 'nee' zeggen tegen excessief salaris

Topbestuurder kan ook 'nee' zeggen tegen excessief salaris

"Waarom kunnen de lonen van topbestuurders niet gewoon meestijgen met wat er in cao's wordt afgesproken? In plaats van die bonussen. De tegenstelling...