Topinkomens 2019 – maximumsalaris topfunctionaris stijgt

Het maximumsalaris dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector in 2019 mogen verdienen is 194.000 euro (2018: 187.000 euro). Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2018 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 vastgesteld op 189.000 euro. In de Regeling van 31 augustus 2018 zijn de bezoldigingsmaxima van de Wet normering topinkomens (WNT) voor 2018 en 2019 aangepast.