Topinkomens - aanpassing uitvoeringsregeling WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) wil bovenmatige bezoldigingen en ontslaguitkeringen in de publieke en semipublieke sector tegengaan door deze aan een maximum te binden en openbaar te maken. Het bij deze wet behorende normenkader krijgt jaarlijks een update. De nieuwe Uitvoeringsregeling WNT en de Beleidsregels WNT 2019 zijn op 21 november 2018 gepubliceerd.