Topinkomens 2017 – WNT-normen gepubliceerd

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), kortweg: Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden. Onlangs zijn de WNT-normen 2017 gepubliceerd, inclusief de sectorale bezoldigingsnormen en de normen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (alle sectoren).