Topinkomens 2018 – maximumsalaris topfunctionaris stijgt

Het maximumsalaris dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector in 2018 mogen verdienen is 187.000 euro (2017: 181.000 euro). In de Regeling van 12 september 2017 zijn de bezoldigingsmaxima van de Wet normering topinkomens (WNT) voor 2018 aangepast.