Alles over S&O-afdrachtvermindering

Alles wat je moet weten over afdrachtvermindering

Alles wat je moet weten over afdrachtvermindering

Voor een aantal werknemers kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een korting op de afdracht van de loonbelasting/ premie volksverzekeringen. We...

WBSO-evaluatie nader beschouwd

WBSO-evaluatie nader beschouwd

Voor degenen die zich met de afdrachtvermindering WBSO bezighouden (of die dat gaan doen), bevat de WBSO-evaluatie interessante informatie. Deze...

Gerealiseerde S&O-uren uiterlijk 31 maart doorgeven 

Gerealiseerde S&O-uren uiterlijk 31 maart doorgeven

<p><span data-contrast="auto">Als uw organisatie gebruik maakt van de WBSO dan moet u uiterlijk 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventuele...

WBSO in 2019 al naar 16 procent 

WBSO in 2019 al naar 16 procent

<p>Het percentage van de tweede schijf in de WBSO stijgt met ingang van 2019 van 14 procent naar 16 procent. Een meerderheid in de Tweede Kamer...

Voorlopige inschatting WBSO-voordeelpercentages 2019

Voorlopige inschatting WBSO-voordeelpercentages 2019

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken geeft de Tweede Kamer een overzicht van de voorlopige parameters en sleutels van de WBSO in 2019....

Mededeling S&O nog maar één keer per jaar

Mededeling S&O nog maar één keer per jaar

<p>De verplichte mededeling(en) over de bestede uren, kosten en uitgaven bij toepassing van de afdrachtvermindering S&O hoeft u sinds 2018 nog maar...

Belangrijkste wijzigingen loonbelasting en autobelastingen per 2018 

Belangrijkste wijzigingen loonbelasting en autobelastingen per 2018

<p>De Eerste Kamer heeft op 19 december 2017 ingestemd met het Belastingplan 2018. Hierna staan de belangrijkste wijzigingen op het gebied van...

Minder administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen 

Minder administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen

<p>In het <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/overige-fiscale-maatregelen-2018" target="_blank"...

Bedrijfsleven haalt meer voordeel uit innovatieregeling WBSO 

Bedrijfsleven haalt meer voordeel uit innovatieregeling WBSO

Nederlandse ondernemers, waarvan 97 procent afkomstig uit het MKB, hebben vorig jaar 1,2 miljard euro voordeel gehaald uit de innovatieregeling WBSO...

Gerealiseerde S&O-uren en BSN doorgeven nu eenvoudiger

Gerealiseerde S&O-uren en BSN doorgeven nu eenvoudiger

<p>Als een werkgever in 2016 gebruik heeft gemaakt van de WBSO, dan is zijn realisatie melden en de Burgerservicenummers (BSN) van 2016 doorgeven...