Boetebeleid S&O-afdrachtvermindering wijzigt per 2017

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is per 1 januari 2017 gewijzigd. Een van de voorgestelde wijzigingen betreft een wijziging van het boetebeleid.