Beleidsregels SO-afdrachtvermindering gewijzigd

Het besluit tot wijziging van de Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering, de Beleidsregel omtrent de uitleg van het begrip ‘technisch wetenschappelijk onderzoek’ bij de behandeling van een S&O-verklaring en de Beleidsregel uitleg technisch nieuwe programmatuur is in de Staatscourant gepubliceerd. Het besluit treedt 1 januari 2016 in werking.