Pakket Belastingplan 2016. De effecten voor de loonheffingen in beeld

Het pakket Belastingplan 2016 bestaat uit meerdere wetsvoorstellen, waarvan drie relevant zijn voor de loonheffingen: het wetsvoorstel Belastingplan 2016, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen en de Wet temoetkomingen loondomein.