WBSO-evaluatie nader beschouwd

Voor degenen die zich met de afdrachtvermindering WBSO bezighouden (of die dat gaan doen), bevat de WBSO-evaluatie interessante informatie. Deze bijdrage belicht de hoofdlijnen uit de evaluatie. Ook wordt nader ingegaan op de brief van de staatssecretaris van EZK aan de Tweede Kamer, waarin zij mede namens de staatssecretaris van Financiën een reactie geeft op de evaluatiebevindingen.