Minder administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 wordt voorgesteld dat het mogelijk wordt om een mededeling over alle in een kalenderjaar afgegeven S&O-verklaringen gezamenlijk te doen.