Alles over rentevoordeel

Lenen van en aan de werkgever

Lenen van en aan de werkgever

De rente is per 1 januari 2023 wederom gestegen van 10% naar 12% voor persoonlijke geldleningen. Deze maximale rente krediet, ook wel de maximale...

Handreiking verwerken rentevoordeel bij personeelslening

Handreiking verwerken rentevoordeel bij personeelslening

Leent een werkgever - of een met de werkgever verbonden vennootschap - geld aan een werknemer en betaalt de werknemer minder rente dan bij een...

Personeelslening en rentevoordeel voor werknemer

Personeelslening en rentevoordeel voor werknemer

Wanneer de werkgever geld leent aan een werknemer, kan er sprake zijn van een rentevoordeel voor die werknemer.

Rentevoordeel personeelslening eigen woning in 2016

Rentevoordeel personeelslening eigen woning in 2016

De nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning is per 1 januari 2016 vervallen. Dit geldt ook voor de kosten...

Nieuwe regelgeving rentevoordeel op personeelsleningen

Nieuwe regelgeving rentevoordeel op personeelsleningen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt concept lagere regelgeving inzake het rentevoordeel op personeelsleningen naar de Tweede Kamer. Het...

Fiscale verzamelwet 2015 en rentevoordeel personeelslening

Fiscale verzamelwet 2015 en rentevoordeel personeelslening

De Fiscale verzamelwet 2015 is op 22 september 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Een van de wijzigingen betreft het rentevoordeel op...

Rentevoordeel op personeelslening in loonadministratie

Rentevoordeel op personeelslening in loonadministratie

De staatssecretaris van Financiën gaat in op de huidige en nieuwe werkwijze in de loonadministratie betreffende het rentevoordeel op...

Personeelslening eigen woning aangepakt. Nihilwaardering geschrapt - gevolgen werkgever, werknemer en gepensioneerde

Personeelslening eigen woning aangepakt. Nihilwaardering geschrapt -...

De staatssecretaris van Financiën heeft begin juni het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel behelst...