Rentevoordeel personeelslening eigen woning in 2016

De nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning is per 1 januari 2016 vervallen. Dit geldt ook voor de kosten die aan de lening zijn verbonden. Een aantal aspecten waar u rekening mee moet houden, vindt u hierna.