Personeelslening en rentevoordeel voor werknemer

Wanneer de werkgever geld leent aan een werknemer, kan er sprake zijn van een rentevoordeel voor die werknemer.