Rentevoordeel op personeelslening in loonadministratie

De staatssecretaris van Financiën gaat in op de huidige en nieuwe werkwijze in de loonadministratie betreffende het rentevoordeel op personeelsleningen.