Handreiking verwerken rentevoordeel bij personeelslening

Leent een werkgever - of een met de werkgever verbonden vennootschap - geld aan een werknemer en betaalt de werknemer minder rente dan bij een kredietverlener? Dan heeft de werknemer een rentevoordeel. In deze handreiking leest u meer hierover.