Nieuwe regelgeving rentevoordeel op personeelsleningen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt concept lagere regelgeving inzake het rentevoordeel op personeelsleningen naar de Tweede Kamer. Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB 1965) en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011) worden gewijzigd.