no-riskpolis

Samenloop no-riskpolis en loonkostensubsidie geregeld

Samenloop no-riskpolis en loonkostensubsidie geregeld

De samenloop van een no-riskpolis en loonkostensubsidie levert voor werkgevers, maar ook voor gemeenten, de nodige administratieve lasten op. De...

Veranderingen na ziekmelding werknemer met no-riskpolis

Veranderingen na ziekmelding werknemer met no-riskpolis

UWV heeft een aantal veranderingen doorgevoerd wat betreft de ziekmelding van een werknemer met een no-riskpolis.

No-riskpolis doet werkgevers weinig

No-riskpolis doet werkgevers weinig

Neemt u iemand aan die uit de WIA komt? Dan heeft de werknemer vaak recht op een no-riskpolis, ook als de aanvraag afgewezen wordt (35-min WIA)....

Eigenrisicodrager ZW: let op ziekmelden werknemer met no-riskpolis 

Eigenrisicodrager ZW: let op ziekmelden werknemer met no-riskpolis

<p><span data-contrast="none">Als u als eigenrisicodrager Ziektewet een ziekmelding in de Verzuimmelder doet, moet dit goed gebeuren. Alleen zo kan...

No-riskpolis - werkgever en werknemer beter informeren

No-riskpolis - werkgever en werknemer beter informeren

<p>Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat in op het onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis en geeft aan hoe hij de bekendheid van de...

No-riskpolis: looncompensatie bij ziekte arbeidsbeperkte

No-riskpolis: looncompensatie bij ziekte arbeidsbeperkte

<p>Bent u bekend met de no-riskpolis? Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben gebruiken de no-riskpolis vaak niet. Veel...

Zet no-riskpolis in bij ziekte arbeidsbeperkte werknemer

Zet no-riskpolis in bij ziekte arbeidsbeperkte werknemer

<p>Werkgevers gebruiken de no-riskpolis minder dan mogelijk is. Dit blijkt uit het nieuwste <a...

No-riskpolis naar 56 jaar per 2018 &#8211; compensatie oudere werknemer

No-riskpolis naar 56 jaar per 2018 &#8211; compensatie oudere...

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte....

Ziektewet-uitkering voor werknemer aanvragen

Ziektewet-uitkering voor werknemer aanvragen

Voor sommige zieke werknemers met een dienstverband kan de werkgever een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering) aanvragen. De ZW-uitkering duurt...

Wijzigingen 2017 voor werk en inkomen, auto, werkgevers

Wijzigingen 2017 voor werk en inkomen, auto, werkgevers

<p>U kunt in 2017 te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. Op Rijksoverheid.nl staan de <a...