Medisch beroepsgeheim arbodienst bij WAO-verleden. Beperking kosten loondoorbetaling

Een werkneemster blijkt aanspraak op een Ziektewetuitkering op grond van een no-riskpolis te hebben vanwege haar WAO-verleden. De werkgever komt hier te laat achter en lijdt schade. Had de arbodienst de werkgever moeten informeren, of valt deze informatie onder het medisch beroepsgeheim?

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkte toegang tot salarisnet.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 9x per jaar het digitale magazine
    1. Probeer 1 maand gratis
    2. of lees 2 artikelen per maand