Voorwaarden voor verlenging van de no-riskpolis

De zogenoemde no-riskpolis is een instrument dat bedoeld is om bij werkgevers de bereidheid te bevorderen werknemers in dienst te nemen vanuit een arbeidsongeschiktheidssituatie. Tegelijkertijd is de maatregel bedoeld om werknemers een betere kans te geven om na een periode van ziekte weer terug te kunnen keren in het arbeidsproces. De no-riskpolis is een wettelijke maatregel, neergelegd in artikel 29b van de Ziektewet. De periode is begrensd tot vijf jaar, maar kan in bepaalde situaties verlengd worden met nog eens vijf jaar. Over die situaties gaat een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 10 juni 2015.