Alles over eigenrisicodrager WGA

Eigen risico of publiek verzekerd – in- en uitstroom WGA

Eigen risico of publiek verzekerd – in- en uitstroom WGA

<p>UWV heeft de WGA-instroom en -uitstroom bij publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers geanalyseerd. <span...

UWV stuurt facturen eigen risico dragen WGA later

UWV stuurt facturen eigen risico dragen WGA later

<p>UWV heeft sinds 1 januari 2018 een nieuw betaalsysteem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit heeft ook gevolgen voor de facturen eigen...

Reparatieregeling voor eigenrisicodragers WGA in de maak

Reparatieregeling voor eigenrisicodragers WGA in de maak

<p>Er komt een reparatieregeling voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven, maar waarvan tegen hun wens toch...

Verschil re-integratie zieke werknemers bij eigen risico WGA en verzekerd bij UWV

Verschil re-integratie zieke werknemers bij eigen risico WGA en...

UWV heeft onderzocht wat de verschillen zijn in ervaren re-integratieactiviteiten en de re-integratieresultaten voor zieke werknemers binnen de...

Ontwikkelingen hybride markt WGA - eigen risico of via UWV

Ontwikkelingen hybride markt WGA - eigen risico of via UWV

Minister Asscher van Sociale Zaken informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling...

Minder knelpunten bij re-integratie zieke werknemers &#8211; internetconsultatie

Minder knelpunten bij re-integratie zieke werknemers &#8211;...

<p>Het wetsvoorstel dat de Wet WIA en de Wet SUWI wijzigt in verband met re-integratie-inspanningen voor zieke werknemers staat op <a...

Eigenrisicodrager worden? Meld u voor 1 april aan

Eigenrisicodrager worden? Meld u voor 1 april aan

Als uw bedrijf eigenrisicodrager wilt worden, vraag dit dan uiterlijk 31 maart 2018 aan bij de Belastingdienst. Per 1 juli kan uw organisatie dan...

Een op vijf werkgevers overgestapt naar private WGA-verzekering

Een op vijf werkgevers overgestapt naar private WGA-verzekering

Private WGA-verzekeringen zijn na jaren van daling weer in trek bij werkgevers. Maar liefst 20 procent van de werkgevers die in 2016 nog bij het UWV...

Nieuwe beschikking Whk 2017 na einde eigen risico dragen WGA

Nieuwe beschikking Whk 2017 na einde eigen risico dragen WGA

Als een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA was in 2016 maar in 2017 niet meer, dan krijgt hij 2 beschikkingen: een beschikking waarin de...

3 wijzigingen wat betreft eigen risico dragen per 2017

3 wijzigingen wat betreft eigen risico dragen per 2017

Wat betreft het eigen risico dragen is met ingang van 2017 het een en ander gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in de Wet SUWI (Wet Structuur...