Reparatieregeling voor eigenrisicodragers WGA in de maak

Er komt een reparatieregeling voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven, maar waarvan tegen hun wens toch het eigenrisicodragerschap is beëindigd. Deze regeling komt in een nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2018 te staan.