Alles over AOW-leeftijd

Aow-leeftijd blijft 67 jaar

Zodra mensen 65 in 2027 worden, hebben zij gemiddeld nog ruim 20 jaar te leven. Een levensverwachting van ruim 85 jaar dus. De aow-leeftijd is...

Ontwikkelingen in de AOW

In Nederland regelt de Algemene Ouderdomswet (AOW) een basisuitkering voor iedereen vanaf de AOW-leeftijd. De AOW is dus een volksverzekering...

Uitwerking pensioenakkoord: stand van zaken

Sinds de totstandkoming van het pensioenakkoord medio 2020 wordt er gewerkt aan de nieuwe wetten en regels die dit akkoord meer vorm moeten geven. De...

Geen sollicitatieplicht in jaar voor aow

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun aow zitten, zijn sinds 2018 vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Zodra deze mensen niet meer hoeven te...