Alles over AOW-leeftijd

Krapte op de arbeidsmarkt: doorwerken na AOW-leeftijd moet bespreekbaar worden

Krapte op de arbeidsmarkt: doorwerken na AOW-leeftijd moet...

In deze krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om met gemotiveerde werknemers in gesprek te gaan over langer doorwerken. Het ministerie van SZW start...

Loondoorbetaling zieke werkende AOW'er van 13 naar 6 weken

Loondoorbetaling zieke werkende AOW'er van 13 naar 6 weken

De wet voor AOW'ers die na hun pensioengerechtigde leeftijd nog doorwerken, is sinds 1 juli 2023 aangepast. De loonbetaling is van 13 naar 6 weken...

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Deze automatische verhoging...

Gemiddelde pensioenleeftijd 65 jaar en 3 maanden

Gemiddelde pensioenleeftijd 65 jaar en 3 maanden

In 2021 gingen ruim 100.000 werknemers met pensioen. Dat is iets meer dan in 2020 en bijna 40 procent meer dan in 2019. Dit komt mede doordat de...

Doorwerkende AOW-gerechtigde  en de aangifte loonheffingen

Doorwerkende AOW-gerechtigde en de aangifte loonheffingen

Een werknemer bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd en blijft doorwerken. Hoe verwerk je dit in de aangifte loonheffingen? Een handleiding.

Aow-leeftijd blijft 67 jaar

Aow-leeftijd blijft 67 jaar

Zodra mensen 65 in 2027 worden, hebben zij gemiddeld nog ruim 20 jaar te leven. Een levensverwachting van ruim 85 jaar dus. De aow-leeftijd is...

Ontwikkelingen in de AOW

Ontwikkelingen in de AOW

In Nederland regelt de Algemene Ouderdomswet (AOW) een basisuitkering voor iedereen vanaf de AOW-leeftijd. De AOW is dus een volksverzekering...

Uitwerking pensioenakkoord: stand van zaken

Uitwerking pensioenakkoord: stand van zaken

Sinds de totstandkoming van het pensioenakkoord medio 2020 wordt er gewerkt aan de nieuwe wetten en regels die dit akkoord meer vorm moeten geven. De...

Geen sollicitatieplicht in jaar voor aow

Geen sollicitatieplicht in jaar voor aow

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun aow zitten, zijn sinds 2018 vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Zodra deze mensen niet meer hoeven te...

Controller mag niet doorwerken na aow-leeftijd

Controller mag niet doorwerken na aow-leeftijd

Een controller bij Deloitte werd met 66 jaar (haar aow-leeftijd) met pensioen gestuurd. Ze wilde graag doorwerken en liet haar vraag zelfs voor de...