Ontwikkelingen in de AOW

In Nederland regelt de Algemene Ouderdomswet (aow) een basisuitkering voor iedereen vanaf de aow-leeftijd. De aow is dus een volksverzekering waarvoor mensen gedurende hun hele werkende leven premies betalen. Maar de wet verandert ook nog steeds en er veel discussie over de hoogte van een aow-uitkering en de aow-leeftijd. SalarisNet zet de afgelopen jaren op een rij.