KPMG: 'Geef mensen zekerheid over hun exacte AOW-leeftijd vanaf 2025'

De Nederlandse wetgever moet als gevolg van de afspraak in het pensioenakkoord afstappen van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (VAP) als basis voor het bepalen van de AOW-leeftijd vanaf 2025. Wanneer de VAP wordt gevolgd, stijgt de ingangsleeftijd van de AOW vanaf 2025 met een volledig jaar bij elk jaar stijging van de levensverwachting.